Makine Sektörü Ekonomi Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
grup27-ekonomi-bakanligi-01

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında geniş bir Ekonomi Bakanlığı heyetinin katılımı ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde 23 Mart 2017 tarihinde Swissotel’de gerçekleştirilen toplantıda, sektör temsilcileri, Makine, Aksam ve Metal Eşya İmalatı sektörünün sorunlarını dile getirdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, Meclis Üyeleri Gökhan Turhan, Mehmet Ağrikli ve Disiplin Kurulu Üyesi Arzu Kantay’ın sektörleri adına dile getirdiği konular aşağıdaki gibidir:

  • Türkiye’den yurtdışına, bakır ve pirinç sektörünün temel hammaddesi olan hurda metallerin ihracatı sanayicilerimize ciddi sorunlar yaşatmaktadır. Yakın coğrafyamızda bulunan Avrupa Birliği ülkelerinin; yüksek kapasiteleri, pazara yakınlıkları, bilinirlikleri ve kur avantajları ile rekabet etmek zorunda olan sanayicilerimiz, bu zorlukların yanı sıra ülkemizin kıt olan hammadde kaynaklarının başka ülkelere kullandırılıyor olması sebebiyle rekabet avantajını kaybetmekte ve pazar ya da müşteri kaybı yaşamaktadır. Gümrük Birliği nedeni ile yasaklanamayan hurda ihracatına “Kayıp ve İstihdam Fonu” adı altında %5 lik bir fon konulması çıkışı büyük oranda azaltacaktır.
  • ABD tarafından uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)  Gözden Geçirme Süreçlerinde, ülkemiz menşeli bakır teller, altından mamul mücevherat ve travertenlerin sisteme yeniden dâhil edilmesi gerekmektedir.
  • Sektörel Ticaret Heyeti programlarının kapsamı değiştirilmeli, genişletilmeli ve özelleştirilmelidir. VİP ticaret heyeti adı altında, ana sanayilere özel ziyaretler planlanmalıdır ve müşteri, tedarikçi profillerinin önceden belirleneceği programlar oluşturulmalıdır. Heyet kapsamında ziyaret edilen firmalar ile bağ kurulmalı ve firmalar ülkemize davet edilerek, toplantı organizasyonları, otel ve uçak biletleri, sektörel yemekler önceden programlanmalıdır. VİP Ticaret Heyeti olarak düşünülen bu programlar kapsamında; Şili, Arjantin, İtalya, Kuzey ve Güney Amerika Ülkeleri, İtalya, İspanya, Rusya, Belarus, Mısır gibi ülkelerdeki firmalardan üst düzey temsilciler ülkemize davet edilmelidir.
  • Makine tanıtım gruplarının kapatılması sektörümüzü gelecekte olumsuz yönde etkileyecektir. Sektörlere faydası olduğu kesinleşen tanıtım gruplarının, tekrardan açılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  • Fuar organizatörleri özellikle Orta Doğu Bölgesindeki fuarlarda fahiş alan kiraları talep etmektedirler. Bu da hem devlet teşviklerinin hem de firmalarımızın sermayesinin boşa harcanmasına neden olmaktadır.
  • Türkiye’ye hurda ithalatı hakkının tamamen sanayiciye verilmesi ve bununla beraber binde beş katkı payı alınması, bedel üzerinden belirlenen gümrük müşavirlik ücretleri ve yurt dışı işlemlerde hurda piyasalarının genelde nakit olarak çalışması sanayicilerin maliyetini artırmaktadır. 1 tır bakır ithalatı yapmak isteyen sanayici sadece çevre katkı payı ve müşavirlik ücreti olarak ton başı 40 Dolar gibi bir masrafla karşılaşmaktadır. Artı olarak bu masrafa antrepo ve nakliye giderleri de eklenmektedir. Belirtilen yüksek maliyetlerin, tekrardan revize edilmesi, sektörlerimize avantajlar sağlayacaktır.
  • Makine üreticileri, satış sonrası destek hizmeti kapsamında, garantisi dolmuş parçalar arızalandığında müşterilerine yenisini göndermeyip tamirini yapmak üzere arızalı parçaya geçici ithalat yapmaktadır. Ancak, geçici ithalatın maliyeti bazen çok masraflı olmakta, kati ithalat tercih edildiği takdirde de kullanılmış eşya ithalatı olması sebebiyle ekspertiz masrafı çıkmaktadır. Söz konusu masrafların müşteriye fatura edilmesi satış sonrası desteğin çok önemli olduğu makine sektöründe firmalarımızın pazar kaybetmesine sebep olmaktadır.