Metal Eşya İmalatı Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-42grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Metal Eşya İmalatı sektörünün sorunları da ele alındı.

42. Grup Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii adına toplantıya katılan Meclis Üyesi Mustafa Mertöz aşağıdaki sorunları dile getirdi:

  • Kirlilik kaynağı olan prosesler için istenen emisyon ölçümlerinin dışında ortam havalandırması için kullanılan bacalarda da emisyon ölçümleri istenmektedir. Bu da emisyon ölçüm maliyetlerini arttırarak firmalar için büyük yük oluşturmaktadır. Uygulamada ortam havalandırma ölçümlerinden kaynaklanan kirliliğin yok denecek kadar az olduğu bilinmektedir.
  • Mevzuat yükümlüklerini yerine getirerek çevre izni ve lisansı alan firmalar; izni olmaksızın çalışan firmaların karşısında haksız rekabete maruz kalmaktadır. Zira izin alarak sisteme giren firmalar denetim mekanizması ile sürekli kontrol altında olup çevre koruma amaçlı yatırım gereklilikleri ile çevre maliyetine katlanmaktadır.
  • Plastik enjeksiyon işlemlerinin “Çevre İzni” kapsamı dışında tutulması ancak ekstrüzyon prosesinin kapsam dahilinde değerlendirilmesi doğru değildir. Geri dönüşümle uğraşmayan, ikincil plastik üreten (hazır hammadde ile) firmaların tek bir ekstrüzyon prosesi ile Çevre İzni Kapsamına sokulduğu görülmüştür.
  • TOBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından mükerrer istenen belgeler için ortak kurulacak bir veritabanı üzerinden işlem kolaylığı sağlanmalıdır.
  • TOBB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında kullanılan kelimelerin farklılığı kapasite raporuna bağlı izin ve süreçlerde uygulama sorunları yaşanmasına sebep olmaktadır. TOBB kapasite raporlarında “hurda” ifadesi kullanılmakta, “atık” tanımı bulunmamaktadır.
  • Türkiye Belediyeler Birliği tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 14. Dairesi tarafından yönetmelikteki “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptaline karar verilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il müdürlüklerine ilettiği yazı ile mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmek amacıyla eylem ve işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bazı belediyeler ambalaj atıklarını bedelsiz alma konusunda baskı uygularken, bazı belediyeler herhangi bir işlem yapmamaktadır. Halihazırda haksız rekabet oluşmaktadır. Yargıda olan konu kapsamında taslak yönetmelikte sorunu sanayici lehine çözüme kavuşturacak uygulama olduğu bilinmekte olup, henüz yürürlüğe girmemiştir. Kaldı ki 10 yılı aşkın süredir sanayinin para vererek satın aldığı, kendi hükmü altındaki -bir anlamda malı sayılan- ambalaj atıkları için belediyeler ve sanayi işletmeleri karşı karşıya gelmekte, sorun yasal olarak çözüme kavuşturulamamaktadır. Çevre Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ambalaj atığı tanımı revize edilerek sanayiciden bedelsiz alınmasının önüne geçilmelidir.