Metal Eşya İmalatı Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-30grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Metal Eşya İmalatı sektörünün sorunları da ele alındı.

30. Grup Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Üyesi İrfan Doyran çevre mevzuatı kapsamında yapılan denetimlere ilişkin aşağıdaki sorunu dile getirdi:

  • Son zamanlarda sanayi tesisleri çevreye yönelik denetimler sırasında, mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı ağır para cezaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu duruma örnek olarak, üyemiz bir firmaya tesisinde geri kazanım yapılmadığı ve dolayısıyla geri kazanım lisansı gerekmediği halde, lisansı olmaması nedeniyle çok yüksek miktarda (147 bin TL) para cezası kesilmesi verilebilir. Kesilen cezalara karşın firmalar ancak bu cezaları ödedikten sonra hukuki süreç başlatabilmekte, bu da çok uzun sürebilmektedir. Denetimlerin sadece ceza amaçlı değil esas itibari ile bilgilendirici ve yönlendirici olması ve denetim yapan uzmanların yeterli deneyime sahip olmaları büyük önem arz etmektedir. Sanayimizin rekabet gücünü korumak için, bu tür hatalı değerlendirmelerin önlenmesi amacıyla, denetim yapan uzmanların yeterli deneyime sahip olması ve mevzuatın farklı değerlendirilmesinin önüne geçilmesi gerektiği düşünülmektedir.