Mobilya İmalatı Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-40grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Mobilya İmalatı sektörünün sorunları da ele alındı.

Toplantıya, 40. Grup Ahşap Mobilya Sanayii adına Meclis Üyesi Erkan Özkan ve Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Yazıcı katıldı. Sektör adına aşağıdaki sorunlar dile getirildi.

  • Kapasite raporlarında üretim kapasitesi hesaplamalarında, mobilya sektörü haricindeki tüm sektörlerde, çalışma verimi uygulanarak, makina ve tezgahların teknolojik düzeyleri, arıza ve bakım nedeniyle devre dışı kalabilecekleri süreçler dikkate alınarak “realize edilebilir üretim kapasiteleri” hesaplanırken, mobilya sektöründe makina ve tezgahların teknolojik düzeyleri, bakım gereksinimleri ve arıza olasılıkları dikkate alınmadan, hiç durmaksızın çalışacakları varsayımıyla kapasite hesaplanması sektörümüzü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED) yönelik denetim ve değerlendirmelerinde zor durumda bırakmaktadır. TOBB tarafından son kapasite kriteri güncellemesinden sonra, makine parkımızda hiçbir değişiklik olmaması, hatta makine sayısının azalması durumunda bile kapasite raporlarımızın üretim kapasitemizde artış olmuş gibi düzenlenmesi yanlış değerlendirmelere neden olmaktadır.
  • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde “Teyit Zorunluluğu” başlıklı 14. Maddede çevre izni verildiği sırada öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığının ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirmelerin her iki yılda bir rapor edilmesi (Emisyon Ölçüm Raporu formatında) zorunlu tutulmuştur. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, talepleri hâlinde yetkili mercilere veya denetimler sırasında denetim görevlilerine sunulur. İki yılda bir raporun hazırlanmadığının tespit edilmesi durumunda (2017 yılı için) 12.736 TL idari yaptırım uygulanmaktadır. Üretim koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda bu raporları hazırlatmanın maliyet ve emek kaybından başka yararı yoktur. Kaldı ki üretim ve yakıt süreci değişikliklerinde çevre izni yenilenmektedir. Ayrıca sektördeki birçok firma denetlenmeden üretim yaptığından haksız rekabet söz konusudur. Orta ölçekli bir firma olarak bu raporlar için her iki yılda bir yaklaşık 30 bin TL ödenmektedir. 2 yıl olan “emisyon ölçüm raporu geçerlilik” süresinin çevre izninin yenilenme süresi olan 5 yıla çıkarılması önerilmektedir.
  • Mobilya Sektörünün son yıllarda en önemli sorunu “Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri” yoksunluğudur. Dolayısıyla şehrin iki yakasına da yapılacak OSB’ler; şehir içlerinde ve çoğunlukla mahalle arası ve apartman altlarında bulunan ve kentsel dönüşüm nedeniyle sürekli yer değiştirmek veya kapanmakla karşı karşıya kalan KOBİ’ler için çözüm olacaktır. İlçelerin çeperlerinde ihdas edilecek küçük ölçekli ada veya pafta bazında bacasız sanayiye uygun atölyelerle veya kamuoyunda terki konuşulan askeri alanlarda TOKİ tarafından yapılabilecek ve kiralanacak atölyelerle sorun giderilmelidir.