Orman Ürünleri Sektörü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerine Sorunlarını Aktardı

  • Haberler
cevre-bakanligi-toplanti-15grup-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Üyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün başkanlığındaki geniş bir Bakanlık heyeti 22 Aralık 2017 tarihinde Odakule’de bir istişare toplantısında bir araya geldi. Meslek Komitesi Üyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı faaliyet alanına giren konularda sorunlarını dile getirdiği toplantıda, Orman, Kağıt Ürünleri Ve Basım Sanayii sektörünün sorunları da ele alındı.

15. Grup Orman Ürünleri Sanayii adına toplantıya katılan Meslek Komitesi Üyesi Yücel Özturan, karbondioksit (CO2) birikimlerinin, temel olarak fosil yakıt yanması ve ikincil olarak net arazi kullanımı değişikliğinden kaynaklanan salımlar nedeniyle, sanayi öncesi döneme göre %40 oranında arttığını ifade etti. Kömür ve petrol ağırlıklı yakıtların yanması sonucu oluşan karbondioksitin iklim değişikliğinin önemli sebeplerinden sayıldığını belirten Özturan, ormanların tahribatı, salınan sera gazlarının ormanlar yoluyla tutulamaması nedeniyle küresel iklim değişikliğine neden olduğunu söyledi. Özturan, orman ürünleri sanayi sektörünün hammaddesinin “haşep” olduğunu dile getirdi, 2023 yılına kadar 7 milyar fidan dikilecek olması sevindirici bulduğunu ifade etti.  Bu tarihe kadar başta İstanbul’daki kentsel dönüşüm sebebiyle kesilecek ağaç sayısının da orman alanları için taşıdığı önemi belirterek “ormansızlaştırma”nın önüne geçilmesi, iklim değişikliği bilinci toplumun tüm kesimine yayılması gerektiğini vurguladı.