Yeni Çalışma Döneminin İlk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
grup36-ortak-toplanti_aralik2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yeni çalışma döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nı 7 Aralık 2018 tarihinde InterContinental Hotel’de gerçekleştirdi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da iştirak etti. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda, 11 sektör temsilcisi Ticaret Bakanlığımızın faaliyet alanına giren konularda sanayimizin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı birer sunum yaptı.

Toplantıda Ana Metaller Sanayii adına 36. Grup Demir Çelik ve Sıcak Hadde Ürünleri Sanayii, 37. Grup Alüminyum Ürünleri Sanayii, 38. Grup Bakır, Bakır Alaşımları ve Ağır Metaller Sanayii ve 39. Grup Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii meslek komitelerini temsil etmek üzere İSO Meclis Üyesi Aynur Ayhan söz aldı. Ayhan, sektör adına aşağıdaki konulara değindi;

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması, çelik sektörünün gelişmesini kısıtlamakta, devlet destekli üretim ve ihracat yapan ülkelerle rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu Serbest Ticaret ve Gümrük Birliği Anlaşması’nın günün şartlarına göre yenilenmesi ve görüşmelere çelik sektörünün de dahil edilmesi önem arz etmektedir.

Halihazırda imzalanan (Güney Kore) ve görüşmeleri devam eden (Ukrayna, Japonya) Serbest Ticaret Anlaşmaları ithalatı kolaylaştırdığından kendi üretim kapasitemiz kullanılamamaktadır. Bu tür anlaşmalarda, çelik sektörünün kapsam dışı tutulmasında fayda görülmektedir. Section 232 kapsamında ABD’nin, çelik ithalatına yüzde 50 vergi uygulaması ve AB’nin de bu uygulamaya reaksiyon göstererek ithalatta kota uygulamasına geçmesi ve kota aşımı halinde yüzde 25 vergi uygulayacağını açıklaması ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu uygulamanın mevcut soruşturma sonucunda kalıcı bir tedbire dönüşmemesi için Bakanlığımızın gerekli değerlendirmeleri yapması sektörümüz açısından kritiktir.

Ana Metaller Sanayii adına  İSO Meclis Üyesi Aynur Ayhan’ın yapmış olduğu sunuma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

07. Ana Metaller Sanayii Attach