Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Önemli Duyuru

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün SGM 2014/11 Tebliği gereğince; Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay İçinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfasını kullanarak (www.sanayi.gov.tr adresinde bulunan “E-Hizmetler” menüsü altındaki “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi”) elektronik ortamda vermesi gerekmektedir.