Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı Başlatıyor

Borsa İstanbul alanında Türkiye’nin önde gelen Program Ortakları ile birlikte, gelişme ve büyüme potansiyeli olan ve ülkemiz için gelecek vadeden şirketler için bir Kurumsal Dönüşüm Programı başlatıyor.

Bu Program ile bir yandan şirketlerin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kurumsal altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanırken, diğer yandan alternatif finansman kaynakları ve uzun vadeli finansman olanaklarından yararlanma yolunda şirketlere değerli bir bakış açısı kazandırılıyor. Ayrıca şirketlere en sağlıklı biçimde firma değerini nasıl artıracakları, ulusal ve uluslararası piyasalardaki rekabet koşulları ile nasıl başarıyla başa çıkabilecekleri konunun uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılıyor.

Programa sınırlı sayıda şirket kabul edilecek ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı esas alınacaktır.

Program, şirketleri ilgilendiren konularda seminerlere katılma ve sermaye piyasaları aktörlerinin yanı sıra ülkemizin en önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile network kurma fırsatı sunmaktadır.

Programa ilişkin detaylar ekte yer almaktadır. Ulaşmak için tıklayınız.

Her türlü soru ve bilgi talepleriniz için Borsa İstanbul ile iletişime geçebilirsiniz:

Tel: 0 212 298 2402
E-posta: bistep@borsaistanbul.com

Kurumsal Dönüşüm Programı - Broşür Attach