Rusya Eylem Planı 2018- 2023

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 100 milyar ABD Dolarına çıkarılması hedefi doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2018-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planı önergesi yazımız ekinde yer almaktadır.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere 15 Şubat 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar osaricay@iso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu, bilgilerinize sunarız.

Rusya Eylem Planı Attach