ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NUN (EPDK) SAYAÇ OKUMA İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMASI

  • Diğer Haberler
korona-önlemler-epdk-01

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kovid-19 ile mücadele kapsamında, karantina kapsamında olan yerlerde ve sayaç okuma konusunda gün içinde yaptığı açıklama ile ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. İstanbul Sanayi Odası söz konusu açıklama hakkında üyelerini aşağıdaki duyuru ile bilgilendirdi.

“Bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan bir açıklama ile, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, karantina kapsamında olan yerlerde ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda 3 ay boyunca yerinde sayaç okuması gerçekleşmeyeceği yönünde yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu açıklamadan sonra Odamız tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile yürütülen temaslarda sanayi kuruluşlarının açıklanan yeni uygulamada kapsam dışında olması gerektiği ve bu yönde Bakanlığımızca bir açıklama yapılmasının sektörde oluşan tereddüt ve endişeleri gidereceği ifade edilmiştir.

EPDK tarafından yapılan yeni açıklama ile konuya açıklık getirilmiştir. Konuyla ilgili sanayimizi de ilgilendiren önemli detaylar şöyledir:

  • Sayaçların uzaktan okunabildiği otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) kurulmuş olan sanayi ve ticarethanelerde sayaç değerleri üzerinden işlem yapılmaya devam edeceğinden bu yerlerin gerçek fiili tüketim değeri üzerinden fatura çıkarılacaktır.

  • Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları (tahakkuk) ertelenecektir. Dolayısıyla idari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hataen fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır.

  • Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin “kıyasen fatura düzenlemesi” geçici bir süre (3 ay) uygulanacaktır.

  • Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın değil önceki iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. (Örneğin Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır.)

  • Elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. Uygulama sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacaktır.

 Basın açıklama metni için lütfen linke tıklayınız.”