KORONAVİRÜS KAPSAMINDA BANKALARIN AÇIKLADIĞI DESTEK PAKETLERİ

 • Diğer Haberler
bankaların-aciklandigi-01

Koronavirüs (covıd-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında gerek kamu ve gerekse özel bankalar tarafından ardı ardına destek paketleri açıklanıyor. Ziraat Bankası’ndan İş Bankası’na, Halk Bankası’ndan Garanti Bankası’na, Vakıflar Bankası’ndan Akbank’a ve Yapı Kredi Bankası’na kadar, birçok bankanın destek paketleri ile ilgili İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyelerine yönelik bir bilgilendirme yaptı. İSO’nun, üyeleriyle paylaştığı bilgilendirme metni şöyle:

Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkilemekte olan Koronavirüs salgınının ekonomik yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan önlemler doğrultusunda, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve özel bankaların katılımıyla genişleyen yeni destek paketleri açıklanmıştır.

Bu yeni destek paketleri kapsamında, iş dünyamızın nakit akışlarında yaşanabilecek bozulmaya karşı taksit, faiz ve anapara ödemelerinin ötelenmesi, kredi yapılandırması ve ilave limit tanınması gibi çeşitli imkânlar sunulmuştur.

Söz konusu imkânlar bankadan bankaya değişmekle birlikte, bu zorlu dönemde firmalarımızın nakit akışlarına ve ülkemizin finansal istikrarına katkı sağlayacağına inanıyor, bankaların konuya ilişkin açıklamalarını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

 1. 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,
 2. Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,
 3. Personel maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,
 4. Kredili müşterileri tarafından Ziraat Bankası üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi
 5. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Ziraat Bankası kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerinin kurumsal kart limitlerinin artırılması.

 Türkiye Halk Bankası A.Ş.

 1. 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
 2.  Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
 3. Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan Banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.
 4. Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.
 5. Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.
 6. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

 1. Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,
 2. İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,
 3. İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,
 4. Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,
 5. Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,
 6. Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,
 7. VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,
 8. Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,
 9. Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

 1. Müşterilerin 30 Nisan’a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
 2. Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
 3. KOBİ’ler ve mikro işletmeler, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenecek ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.
 4. Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
 5. Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.
 6. Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.
 7. POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.
 8. Bireysel müşterilere; talep halinde tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

Akbank T.A.Ş.

 1. Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisana kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Hazirana kadar ötelenebilecek.
 2. Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisana kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.
 3. Müşterilerin ATM'lerden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5,000 TL ve ek olarak Akbank Mobilden QR kod ile ücretsiz 5,000 TL olmak üzere 10,000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisana kadar uzatıldı.
 4. Ayrıca müşterilerin Ortak ATM'lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisana kadar ücretsiz hale getirildi.

 T. Garanti Bankası A.Ş. (Garanti BBVA)

 1. Müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar öteleme imkânı,
 2. Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,
 3. KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,
 4. KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,
 5. Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,
 6. Koronavirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması, 
 7. Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

 1. Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.
 2. Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.
 3. Geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

DenizBank A.Ş.

 1. Bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan’a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebilecektir.
 2. Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
 3. ATM’lerden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL’ye kadar yükseltilmiştir.

QNB Finansbank A.Ş.

 1. QNB Finansbank'tan kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.
 2. Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.
 3. Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

 1. Bireysel ve kurumsal müşterilere, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme imkanı sunulacak. Söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak. Ödemesiz dönem 6 aya kadar sağlanırken bu süre 12 aya kadar uzatılabilecektir.
 2. Ayrıca maaş müşterisi olan kurumsal müşterilere, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağlanacak.
 3. Finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları da karşılanacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

Pandemi nedeniyle gelirleri azalırken, nakit akımları olumsuz etkilenebilecek müşterilere sağlanacak vaka bazlı çözümlerle, piyasa koşullarından asgari düzeyde etkilenmeleri yönünde destek sunulacaktır.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

 1. Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran 2020 tarihine kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlanması,
 2. İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonların, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,
 3. Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımların 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,
 4. Bankadan personel maaş ödemesi hizmeti alan işletmelerin, istihdam koruma amaçlı fon taleplerini karşılamak amacıyla, “3 aylık maaş gideri” kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılması;
 5. Firmaların Vergi ve SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla; 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

 1. Ticari ve bireysel müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri ötelenecek.
 2. Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen ve buna bağlı ödeme sorunu yaşayabilecek müşterilerin mevcut finansmanlarının 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek.
 3. Personel maaşlarını banka üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

Bankadan finansman limiti olan müşterilerin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçları ivedilikle karşılanacak.

ŞEKERBANK

 1. Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.
 2. Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde bulanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.
 3. Şekerbank ayrıca maaş ödemelerine aracılık edilen mevcut emekli müşterilerine yasal yönlendirmeler kapsamında; SGK tarafından ilan edilen promosyon tutarlarına ilave 250 TL maaş promosyonu ödemesini otomatik olarak gerçekleştirilecek.
 4. KOBİ'lere sunulacak "Sağlıklı Yaşam Paketi" kapsamında;
 5. 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkânı,
 6. Maaş ödemelerini Şekerbank aracılığı ile yapanlara, "mevcut istihdamı korumaları halinde" 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkânı.
 7. Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin talep etmeleri halinde, Nisan 2020 sonuna kadar, POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakılması.
 8. Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20'ye kadar artırılması imkânı sağlanacak.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

 1. Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.
 2. 25 Mart tarihi itibarıyla, CepteTEB, CepteTEB İşte ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan'a kadar masraf alınmayacak.

ALBARAKA

 1. Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.
 2. Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarım korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave ümit imkanı sağlanacak.
 3. Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışma ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.

ALTERNATİFBANK

 1. Tüzel ve bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek
 2. 30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak