Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Toplandı

  • Etkinlikler
yoikk-toplanti-01

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı Ankara’da T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

Yatırım ortamına dair tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri ile geleceğe dönük çalışma usullerine ilişkin görüş ve önerilerin istişare edildiği toplantıda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile STK kuruluşlarının temsilcileri de bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda komitelerimizi çalıştırarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Meclisimiz açılmadan önce eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak" dedi.

Cevdet Yılmaz konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. Yasal, idari, teknik ve süreç iyileştirici süreçleri altında toparlayacağız. Eylül sonuna kadar Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda yönlendirme ve teknik komitelerimizi çalıştırıp eylem planı ortaya koyacağız. Meclis açılmadan önce Eylül sonu kısa ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkacak. 6 ayda bir toplanmamız gerekiyor ama 3 ay sonra bir YOİKK toplantısı yapıp çalışmalarımızı gözden geçirmeyi planlıyoruz.

Verilerin kullanımı ve paylaşımı konusu. Bu konularda daha ileri düzenlemelere ihtiyaç var. AB ile uyumu gözeten çerçevede uluslararası şirketlerin kendi içlerindeki paylaşımları ve çalışmalar yapmamız gerekiyor.

Yatırımlarda finansman erişim en önemli başlıklardan biri olarak ifade edildi. Yatırım yeri imkanlarının gerçekleştirilmesi önemli bir başlık. Tarım ve çevresel imkanlar gözetilerek daha fazla sanayi alanı nasıl oluşturulur gündeme geldi. Sanayiye tahsis edilen arazi AB ülkelerinin oldukça altında. İhracat Döviz kazandırıcı hizmetler son derece önemli. Eximbank'ın reeskont kredilerine desteğin artırılmasıyla daha da güçlendirilmesi söz konusu.”

Gümrük birliği düzenlemelerine uyum konularının tartışıldığını ve Gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi için işlemlerin kolaylaştırılmasının toplantıda konuşulan önemli konu başlıklarından olduğunu belirten Yılmaz konuşmasına şu sözleriyle devam etti:

“Çalışma mevzuatında çeşitli düzenlemeler ifade edilen hususlar arasında. Kısa, orta vadeli hususların ele alınması söz konusu. Yabancı çalıştırılması hususlarında nasıl kriterlerle hareket etmemiz gerektiği tartışıldı.

Girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi önemli bir başlık. Çeşitli finansal enstrümanlarla girişimciliğin geliştirilmesi, sermaye piyasalarının aktif hale gelmesi konuşuldu. Yeşil dönüşüm kapsamında emisyon ticaret sistemi kullanarak yeşil dönüşümü destekleyici şekilde kullanılması ifade edildi.”

Dijital dönüşüm, demiryollarının önceliklendirmesi ve yaşanabilecek her türlü afete karşı hazırlıklı olmak gerekliliği konularının da ele alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz özetle şunları söyledi:

“Dijital dönüşümün hızlandırılması önemli bir başlık oldu. 5G dahil olmak üzere diğer hususlarda yeni çalışmalar yapılması gerektiği ortaya konuldu. Demiryollarının daha fazla önceliklendirilmesi Seçim beyannamemizde bu konu çok net ortaya konmuş durumda.

Risk yönetiminin geliştirilmesi ana başlık olarak tartışıldı. İstanbul başta olmak üzere her türlü afete hazırlık için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması önemli başlıklardan biri oldu.

2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığında 33'e kadar düşmüştük. Dünya Bankası bunu hazırlamıyor ama iş yapma kolaylığını geliştirici adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye'de yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik reformları kapsamlı şekilde vurguluyoruz. Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz, ülkemizin resesyona girmeden büyümesini istihdamını sağlıklı zeminde sürdürmesini hedefliyoruz. Temel çerçevemiz istikrarlı kalkınma süreci. Yatırım iklimi elverişli hale geldikçe kazanımlar milletimize ekonomimize olumlu şekilde yansıyacaktır.”