Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Torba Yasa: Yeni Uygulamalar ve Getirilen Değişiklikler

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Yayın Tarihi : Ekim 2014 İNDİR

Fikri Mülkiyetin Sırları Küçük ve Orta Ölçekli İhracatçılar İçin Rehber Türkiye

Orijinali, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından yayınlanan bu eser, bu ihtiyaca bir yanıt niteliğinde; farklı konuları, pek çok ülkenin uygulamaları ile genelleştirerek açıklamakta ve ihracatçı KOBİ'lere, "gerçek hayatta kırmızı kurdeleli belgelerin ne işe yarayacağını, bu belgeleri maddi kazanca çevirmek için nasıl bir noktadan başlanması gerektiği" konularında rehberlik etmekte.

Yayını Türkçe'ye çevirirken, KOBİ'lerimize olan faydayı bir kademe daha yukarıya taşımak için, Türk mevzuatındaki mevcut uygulamaları da Editör Notu olarak ilgili yerlerde sayfa sonlarına eklemeyi uygun gördük ve böylece rehber incelenirken, bir taraftan da "Peki Türkiye'deki durum nedir?" sorusuna da yanıt vermeye çalıştık.

Yayın Tarihi : Ocak 2013 İNDİR

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Türkiye: Durum Tespiti ve Stratejik Plan

Yayın, doğrudan yatırımların tanımını, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri ve ekonomiler açısından önemini ele almaktadır.

Yayın Tarihi : Ocak 2002 İNDİR