Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi

İstanbul veya çevresinde meydana gelebilecek doğal afet veya kazaların, can kayıplarının yanında, ekonomi üzerinde de büyük tahribat yaratacağı ortadadır. Olası doğal afet ve kazaların sonuçlarının felaket boyutuna ulaşmaması için böyle durumlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak zorundayız. "Afet ve kaza" riskinin yüksek olduğu sanayi kuruluşlarında da, afet ve kazalara karşı müdahalenin başarılı olabilmesi, tesisin ve çevresinin korunması ve afetin en az zararla atlatılabilmesi için afet ve acil durum müdahale planlarının ve diğer hazırlık çalışmalarının önceden yapılması gerekmektedir.

Üyelerimizin bu tür çalışmaları yapmalarını kolaylaştırmak üzere "Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi" hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Temmuz 2008 İNDİR

Sanayide Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi

Odamız Çevre Şubesi tarafından hazırlanan yayın, sanayi kuruluşlarının, olası bir acil durum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek için yürütecekleri acil durum planlarının hazırlanması ve kriz yönetimi çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yayın Tarihi : Ekim 2002 İNDİR

KOBİ'ler İçin Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Şubemizce hazırlanan yayın, KOBİ'lerin kaynaklarını daha verimli kullanmalarına, işyerlerinde Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak, firmalarını daha iyi yönetmelerine ve çevre mevzuatı gereklerine daha kolay uymalarına yardımcı olan rehber niteliğindedir.

Yayın Tarihi : Nisan 2002 İNDİR