Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Çevreye Duyarlı İşletmecilik Ve Türk Sanayiinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

Her geçen gün artan çevre kirliliği geleceğimizi tehdit etmektedir. Yazarın uzmanlık tezi olan yayın, ekonomik kalkınma ile çevre dengesini sağlayabilmesi amacıyla işletmelerin çevre konusundaki yaklaşımlarını, sürdürülebilir gelişme ve çevre yönetim sistemlerini ele almıştır.

Yayın Tarihi : Kasım 2000

Sanayide Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar

İstanbul Sanayi Odası'nın, enerjinin ve hammaddenin daha verimli kullanılması, atıkların azaltılması, geri kazanımı ve yeniden kullanılması bilincini arttırmak amacıyla düzenlemiş olduğu "Sanayide Atık Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar" adlı seminer tebliğleri bu yayınımızda toplanmıştır.

Yayın Tarihi : Aralık 1998 İNDİR

Sanayide Atık Yönetimi: Atıkların Azaltılması, Geri Kazanımı Bertarafı

Sanayi sektörü, üreterek ekonomik kalkınma ve gelişmeyi sağlarken bir yandan da üretim esnasında ortaya çıkan atıkları azaltmak için çare bulmak ve çevre ile uyumlu bir sürdürülebilir gelişmeyi gerçekleştirmek durumundadır. Yayında, atıkların geriz kazanımı ve bertarafı ile ilgili olarak düzenlenen Sanayide Atık Yönetimi: Atıkların Azaltılması, Geri Kazanımı Bertarafı adlı sempozyumun tebliğleri toplanmıştır.

Yayın Tarihi : Ağustos 1998 İNDİR