Ekonomik Araştırmalar

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

İmalat Sanayiinin Uluslararası Rekabet Gücü (Ab ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırma)

Çalışma, imalat sanayimizin, belirli faktörlere göre rekabet güçlerinin saptanması ve Türk imalat sanaysinin AB ve Diğer ülkelere göre konumunun belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada AB ve AB dışı ülkelerle yapılan karşılaştırmalara ve AB'ye tam üyelik öncesinde imalat sanayimizin durumu ve alınması gereken önlemlere de yer verilmektedir.

Yayın Tarihi : Aralık 2003 İNDİR

Sanayide Fon Akımı Ve Finans Yollarındaki Değişimler (1994-2000)

İlk olarak 1984 yılında yapılan çalışma, 1994-2000 yıllarını kapsayacak şekilde yeniden hazırlanmıştır. Çalışmada, sanayi için fon akım tabloları düzenlenerek, sektörlerin nerelerden kaynak sağladığı ve bu kaynakları nerelerde kullanıldığı yıllar itibariyle belirlenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar ışığında sanayi için genel eğilimler saptanmaya çalışılmıştır. Raporda ayrıca imalat sanayiinin ve alt sanayiinin mali yapısı, likidite durumu, finansal verimliliği ve karlılığı ile ilgili çok sayıda finansal tabloya da yer verilmiştir. Çalışma, imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmalara kendilerini bulundukları sektörle ve sanayinin bütünü ile karşılaştırma imkanını da sunmaktadır.

Yayın Tarihi : Haziran 2003 İNDİR