Tüm Yayınlar

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Endüstriyel Yemek Sanayi Sektör Raporu

Yaşam kalitemizin ve sağlığımızın en belirleyici unsurlarından biri olan beslenme, son yıllarda dünya ölçeğinde değişen birçok trendden aynı anda etkileniyor. Paket yemeğe artan talep, yükselen beslenme akımları (doğal, glütensiz, vegan, ketojenik, vb.), tüketici bilincinin gelişmesi ve elbette sürdürülebilirliğin, atık yönetiminin artan önemi bunlardan yalnızca birkaçı. Tüm bu değişimlerle sektörün pazarı hem ölçek hem de çeşitlilik bakımından genişlerken farklı duyarlılıklara sahip hedef kitlelere hitap etmek de sektörde ayakta kalabilmek için zorunlu hale geliyor.

Ülkemizde devam eden hızlı büyümeye rağmen, bu raporda da göreceğiniz üzere sektör henüz pazar doygunluğa ulaşmış değil ve büyük bir potansiyel halen değerlendirilmeyi bekliyor. Endüstriyel yemek üreticilerimiz, sahip oldukları know-how ile ülkemizin hizmet ihracatında başlıca aktörlerden biri olmaya aday. Sektörün gelişim ve başarısı, okullardan askeri kurumlara, üniversitelerden emniyete kadar pek çok kamu kuruluşu için hayati önemde. Bu aynı zamanda, personeline her gün sağlıklı ve kaliteli yemek sağlama yükümlülüğünü yerine getiren biz sanayiciler için de son derece kıymetli.

Elinizdeki bu çalışmada, yukarıda sıraladığımız eğilimler ve sektörü ilgilendiren tüm temel göstergeler detaylı bir şekilde analiz ediliyor.

Yayın Tarihi : Mayıs 2023 İNDİR