İSO Sanayi Kongreleri Özet Kitapları

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

9. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü: "Sanayi Ve Ekonomide Yapısal Dönüşüm"

Yayın, Odamızın 7-8 Aralık 2010 tarihlerinde düzenlemiş olduğu " Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Sanayi ve Ekonomide Yapısal Dönüşüm" başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Harvard Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Ricardo Hausmann, The Financiial Times Gazetesi Uluslararası Ekonomi Editörü Alan Beattie James Martin 21st Centruy Direktörü Dr. Ian Goldin, ve kendi alanlarında tanınmış yerli yabancı isimler katılmıştır.

Yayın Tarihi : Şubat 2011 İNDİR

8. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü: "Kriz Sonrası Yeni Yön"

Yayın, Odamızın 15-16 Aralık 2009 tarihlerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü:Kriz Sonrası Yeni Yön" başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Oxford Üniversitesi James Martin 21st Centruy Direktörü Dr. Ian Goldin, Takman Üniversitesi Gelecek Bilimleri Enstitüsü'nden Gelecek Bilimci Prof. Sohail Inayatullah, UNU-Merit Direktörü Luc Soete ve kendi alanlarında tanınmış yerli yabancı isimler katılmıştır.

Yayın Tarihi : Ocak 2010 İNDİR

7. Sanayi Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Gücü " Sanayi İçin Uygun Ortam"

Yayın, Odamızın 03-04 Aralık 2008 tarihilerinde düzenlemiş olduğu "Sürdürülebilir Rekabet Gücü Sanayi İçin Uygun Ortam " başlıklı Sanayi Kongresi'ne katılan konuşmacıların konuşma metinlerini ve sunumlarını bir araya getirmiştir. Kongreye, Alpinvest Partners Küresel Araştırmalar Başkanı Dr. Peter Cornelius, Yazar-Danışman Mark Blayney ve kendi alanlarında tanınmış yerli yabancı isimler katılmıştır.

Kongre kapmasında konuşmacılar, "iş ve yatırım ortamı" konusunu, yerel ve küresel ekonomideki gelişmeler ışığında tüm unsurlarıyla ele almış, içinde bulunduğumuz küresel kriz ortamında firmalarımızın strateji belirlemelerine katkı sağlamışlardır. İstanbul Sanayi Odası'nın armağanı olan yayınımızı ücretsiz olarak Odamız Yayın Satış Birimi'nden temin edebilirsiniz.

Yayın Tarihi : Ocak 2009 İNDİR