Sektör Raporları / Rehberler

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Elektrikli Ve Elektronik Ürünler Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Sektör rehberlerinin dördüncü olan Elektrikli ve Elektronik Ürünler Sanayii kitapçığı, başta sektörün çevresel yükümlülükleri olmak üzere, enerji verimliliği, fikri mülkiyet hakları ve ürünlerin üretim ve piyasaya sürülme koşulları konularına ilişkin güncel bilgiler içermektedir. Sektörün en büyük ihracat pazarının AB ülkeleri olduğu ve Türkiye'nin AB'ye uyum süreci de düşünüldüğünde, firmaları etkileyecek mevzuat değişikliklerine anlaşılır bir dilde ulaşmak önem kazanmaktadır.

Yayın Tarihi : Ekim 2010 İNDİR

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Sektör rehberlerinin üçüncüsü olan Tekstil ve Hazır Giyim kitapçığı, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan ve Avrupa pazarında önemli bir rekabet gücüne sahip olan tekstil sektörüne ilişkin AB mevzuatı, sektörün çevresel yükümlülükleri, giderek önem kazanan tasarım ve fikri mülkiyet hakları,dış ticaret, tekstil sektöründeki Ar-Ge çalışmaları ve işletmelerin özellikle çalışanlar bağlamındaki sosyal yükümlülüklerine ilişkin pekçok güncel konu hem AB hem de Türkiye'nin AB'ye uyumu perspektifinden anlatılmaktadır.

Yayın Tarihi : Eylül 2010 İNDİR

Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri Yapı Malzemeleri Sanayii

İstanbul Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi "AB'ye Uyum Sürecinde Sektör Rehberleri" başlığı altında firmalarımız için, AB mevzuatını anlatmaktan çok, doğru ve güncel bilgiye ulaşmalarında ve Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde kaydettiği aşamaları takip edebilmelerinde bir kaynak olması hedeflenen sektörlere özel kitapçıklar hazırlamaktadır.

Sektör rehberlerinin ikincisi olan Yapı Malzemeleri Sanayi kitapçığı, yakın zamanda Avrupa Birliği'nde güncellenecek ve Türkiye'de de uygulanmakta olan Yapı Malzemeleri Direktifi başta olmak üzere yapı malzemelerinin uygunluk teyidi, inşaat sektörünün çevresel yükümlülükleri, sürdürülebilir inşaat kavramı, Türkiye'de de yeni yürürlüğe giren Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği ile inşaatta eko-tasarımlar gibi pek çok konuda hem uygulanmakta olan mevzuat hem de inşaat sektöründeki son trendlerle ilgili bilgiler vermektedir.

Yayın Tarihi : Ağustos 2010 İNDİR