İhracat Destekleri Animasyonları

TOBB’dan alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen, Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğü iştigal alanı içerisinde yer alan devlet destekleri kapsamında firmaların yurt dışına açılmaları ve ihracatlarını artırmaları amacıyla çeşitli enstrümanlarla firmaların desteklendiği ancak Bakanlıkça gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında söz konusu desteklerden faydalanma potansiyeline haiz firmaların % 76,8’inin desteklerden hiç faydalanmadığının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, konunun detaylı bir şekilde incelendiği ve desteklerin etkin bir şekilde kullandırılamamasının en önemli nedenlerinden birisinin ilgili destek mevzuatının yer aldığı kanalların ihracatçılar için fazla karmaşık bulunması olduğunun gözlemlendiği; bu kapsamda, söz konusu problemin çözülmesi amacıyla desteklerin basit bir şekilde görseller yardımıyla anlatıldığı www.kolaydestek.gov.tr isimli platform oluşturulduğu ve söz konusu platformun kısa sürede yoğun bir ilgiye mazhar olarak ilk 6 ayda 70 bin tekil kullanıcıya ulaştığı belirtilmektedir.

Kolaydestek internet sitesinin yanı sıra, desteklerin daha anlaşılır hale gelmesi amacıyla 9 ayrı animasyon filmi hazırlanmış ve birçok televizyon kanalında kamu spotu olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Söz konusu animasyonlara www.kolaydestek.gov.tr adresinden ulaşılabileceği gibi indirilebilir yüksek kaliteli versiyonlar www.kolaydestek.gov.tr/animasyonlar adresinde yer almaktadır.