KOSGEB İş Birliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla “İş Birliği Destek Programı” programı açılmıştır.

KOBİ’lerin birbirleri ve Büyük işletmeler ile aşağıdaki başlıklarda iş birliği yapmaları amaçlanmıştır.

 1. Ortak İmalat
 2. Ürün/Hizmet Geliştirme
 3. Ürün/Hizmet geliştirmede Ortak Laboratuvar
 4. Ortak Pazarlama
 5. Kabiliyet geliştirme ve değer zincirlerine katılmada ve maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayan iş birlikleri geliştirme

Önerilecek projelerin teknoloji düzeyine göre iş birliğine katılacak firma sayılarında sınırlama vardır.

 1. Yüksek teknoloji alanları için en az 2 KOBİ
 2. Orta-Yüksek teknoloji alanları için en az 3 KOBİ
 3. Diğer işbiriliği projelerinde en az 5 KOBİ
 4. Büyük işletme ile iş birliklerinde 1 KOBİ olması yeterlidir.

İşbirliği modelleri: İşletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

 • İşletici kuruluş modeli: 2.000.000 TL hibe, 3.000.000 TL geri ödemeli
 • Proje ortaklığı modeli: 5.000.000 TL proje desteği eğer yüksek teknoloji ise 10.000.000 TL’dir.

Proje ortaklığı modeli her ortak için: 250.000 TL hibe, 500.000 TL geri ödemeli. Yüksek teknoloji alanlarındaki iş birlikleri 1.000.000 TL Hibe, 1.000.000 TL geri ödemeli. Orta Yüksek Teknoloji 500.000 TL hibe, 500.000 TL geri ödemeli.

Program ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.