11, 12, 15, 17 ve 18. Grup Meslek Komiteleri Ortak Toplantı Gerçekleştirdi

  • Haberler
grup11-ortak-toplanti

18. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda; Odamız 11. Grup Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii, 12. Grup Örme Kumaş Sanayii, 15. Grup Konfeksiyon Yan Sanayii, 17. Grup Dış Giyim Sanayii ve 18. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komiteleri Üyelerimizin katılımıyla tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilmek üzere 26 Kasım 2019 tarihinde Odamızda bir toplantı gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın başkanlığından gerçekleşen toplantıda, Özhamartlı Odamızca yürütülmekte olan faaliyetler kapsamında, sektörün en önemli hammaddesi olan pamuğun stratejik tarım ürünü olması nedeniyle Odamız koordinatörlüğünde Aralık ayında yapılması hedeflenen Pamuk Çalıştayı ve ihracatın artmasına yönelik sektör açısından faydalı olan sektörel ticaret heyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat’ın da katıldığı toplantıda, sektörün ortak sorunları olarak İş Mahkemelerinin işverenler aleyhine verdiği tazminat kararları ve bu kapsamda arabuluculuğun önemi ile kıdem tazminatı fonu gibi konular ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca, örme sanayinde işletmelerin belge temininde yaşadığı sıkıntılar ve bu sektör için eğitimin önemine vurgu yapıldı. Sektördeki planlama eksikliğine de değinilen toplantıda kümelenmenin önemi ve devlet tarafından anahtar teslimi yer sağlanması gibi konular üzerinde duruldu. DİR sisteminde yaşanan sorunlar, tekstil sektörünün hak ettiği itibarı kazanması için yapılması gereken tanıtım çalışmaları, enerji maliyetleri toplantıda dile getirilen diğer konu başlıkları oldu.

Toplantıda, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirmek ve ortak yapılabilecek çalışmaların tespitine yönelik üç ayda bir ortak toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldı.