27. Grup Genişletilmiş Sektör Toplantısını Gerçekleştirdi

  • Haberler
27grup-sektor-toplantisi-01

27. Grup Basım, Yayın Sanayi Meslek Komitesi, sektörde yer alan sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kamu temsilcileri ile birlikte, 02 Ekim 2018 tarihinde, İSO Odakule Tünel Eğitim Salonu’nda, sektöründeki tüm kurumları bir araya getirerek, tek bir ses olmak ve birlikte hareket etmek amacıyla bir toplantı organize etti. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk toplantıda basım ve yayın sanayindeki nitelikli işgücü ihtiyacı çerçevesinde mesleki eğitim ve yüksek öğrenim konuları karşılıklı değerlendirildi.

Etiket Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Okay ve 27. Grup Basım, Yayın Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Zekeriya Acar’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda; Bakırköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Demir ve Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Oğuz “eğitimde sektörümüzün durumu” ve “sanayi-okul” iş birlikleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu. Erol Demir Samsung firmasının bir eğitim kurumu ile yaptığı anlaşmayı ve bu doğrultuda öğrenci ve sektöre olan pozitif döngüyü anlatırken, sektörümüz için de benzer bir proje ile ilerlenebileceğini ve bu konuda sektöre destek olabileceğini dile getirdi. Toplantıda ayrıca sektöre yönelik eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin %70-80 gibi bir bölümünün sektörde çalışmadığı, mesleki eğitimin tüm sektörlerin ortak sorunu olduğu görüşüldü. Toplantıda sektörde kurulması öngörülen Meslek Birliği olarak ele alınan her konunun söyleme değil eyleme yönelik hareket edilerek ve şikayetlere son verilip çözüm odaklı planlamalar ile ilerlemenin daha uygun olacağı yönünde prensip kararı alındı. Meslek liselerinin 9. sınıflarında verilen eğitimin şu an için sektörün ihtiyacını karşılamadığı, meslek liselerinin matbaa bölümlerinden yüksek öğrenime geçiş yapan öğrenci sayısının azlığı ve sektörde mühendislik eğitimi almış çalışan sayısının yetersizliği de toplantıda değerlendirilen diğer konular arasında yer aldı. Basım ve Yayın Sanayii mesleğinin özellikle bu okullarda okuyan öğrencilere sevdirilmesi ve tanıtılması için ilgili bölümlerden mezun olan öğrenciler, sektörde kalan öğretim görevlileri, tedarikçi ve üretici ayağında olan kişiler ile görüşülerek destekleyici paneller organize edilmesi ve teknik yabancı dilin sektörümüzdeki gerekliliği konusunda karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda Açık Hava Reklamcılar Derneği Koordinatörü Şenay İpek ve Mustafa Göktürk kurum olarak 2008 yılında ilgili Bakanlık ile yapılan anlaşma çerçevesinde dört okul açtıklarını ve sektöre sağladıkları katkıları açıklarken sektörde aynı dili konuşarak kazan kazan mottosu ile nasıl ilerlenebileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

27. Grup Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi - 2 Ekim 2018

Toplantı sonunda, Komite Başkanı Zekeriya Acar meslektaşlarına çağrıda bulunarak işverenlerin kendi meslek dalına göre mevcut olan dernek ve vakıflara zorunlu katılım sağlamalarını ve sektöre yönelik mesleki eğitimde STK’ların ilk harekete geçmesi gereken kuruluşlar olduğu vurgusunu yaptı. Ayrıca öğrencilerin bu sektöre yönelik bölümlere ilgilerinin çekilebilmesi için mühendislik bölümlerinin gündeme getirilmesi gerekliliği de görüşülen konular arasında yer aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun da belirttiği ve zorunlu tuttuğu gibi öğrencilere ve çalışacaklara, işe göre çırak, kalfa, usta, operatör, teknisyen gibi unvanlarla ve meslek lisesi mezunlarına ise kesinlikle ara eleman yerine operatör, stajyer öğrenci kavramı yerine ise stajyer çalışan kavramına dönülmesi gibi görev tanımlarının yapılmasının uygun olacağı toplantıda değerlendirildi. Son olarak sektörün %90 ithalata dayalı üretim yaptığı ve yerli üretime destek verilmesinin ne kadar önemli olduğu, sanayiciye düşen görevin ise katma değerli ürünler üretmekten geçtiği ve bunun temelinde de eğitimli çalışanların olduğunu ve sektörde yer alan tüm STK’ların “Basım Teknolojileri Meslek Birliği” çatısı altında yılda üç kez bir araya gelmesi gerektiği vb. konularda da fikir birliğine varıldı.