İSO “COVID -19 ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri” Toplantılarında Elektrikli Teçhizat ve Aksam Metal Sanayii Sektörleri Konuşuldu

  • Haberler
covid-yeni-normal-aksam-metal-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) gerçekleştirdiği “COVID 19 ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları” toplantıları bugün iki sektör ile devam etti. Toplantılarda Aksam ve Metal Eşya Sanayii ile Elektrikli Teçhizat ve Elektronik Ürünler Sanayii ele alındı. 3 Aralık 2020’de video konferans olarak yapılan toplantılarda sektör temsilcileri Covid-19 ışığında kendi sektörlerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yelken’in başkanlığında yapılan Aksam ve Metal Eşya Sanayii sektörel toplantısına İSO Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ile sanayiciler, sektörel STK temsilcileri, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıda PwC Kıdemli Ortağı Merve Bulut, Aksam ve Metal Eşya sektörü ile ilgili bir sunum yaptı. Aksam ve Metal Eşya Sanayii’nde teknoloji kaynaklı bir verimlilik artışı yaşanabileceği kaydedilirken sektörün inşaat, beyaz eşya ve sanayi makineleri gibi pek çok sektörün tamamlayıcısı ve kolaylaştırıcısı olduğu kaydedildi. İçinden geçilen dönemde dış siparişlerin arttığına işaret edildi ancak ham madde tedarikinde sorunlar yaşanıldığı ifade edildi. Toplantıda ölçek ekonomisinin önemine değinilirken dış yatırımların artmasının gerektiği dile getirildi.

3 Aralık 2020’de yapılan bir diğer Elektrikli Teçhizat ve Elektronik Ürünler Sanayii toplantısı ise İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda PwC Ekonomi ve Politika Danışmanlığı’nda Müdür olan Didem Çetin sektör ile ilgili bir sunum yaptı. Toplantıda söz alan sanayiciler de Elektrikli Teçhizat ve Elektronik Ürünler Sanayii hakkında görüşlerini paylaştı. Elektrikli teçhizat ve elektronik ürünler sektörünün COVID-19 dolayısıyla çeşitli PMI üretim performansı gösterilerinde ani düşüşler kaydettiği söylendi. Sektör ihracatının yüzde 57,2’sini geleceğin üretim teknolojilerine yön veren ve bu alanda önde gelen ülkelere yaptığı kaydedildi. Niteliği yüksek ürünleri kapsayan sektör ithal ürünlerin niteliğinin ihraç ürünlerinden oldukça yüksek olduğu anlatıldı. Enerji ve elektronik ekipmanlarının hem kriz döneminde hem de krizden toparlanma döneminde yeni bağlantılar kurmada en başarılı alt sektör olduğu vurgulandı. Küresel tedarik zinciri açısından bakıldığında enerji ve elektronik ekipmanları sanayiinin sektör içinde ihracatta coğrafi çeşitliliğin en yüksek olduğu alt sektör olduğuna dikkat çekildi. Dolayısıyla sektörün krizde ihracatını daha hızlı toparlayabilme potansiyeline sahip olduğu belirtilirken ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını AB ülkelerine gerçekleştiren ve en çok ihracat yapılan beş ülkenin toplam ihracatın yüzde 40’tan fazlasını oluşturduğu elektronik, elektronik, bilişim ve kablo sanayiinin ise en kırılgan alt sektör olarak karşımıza çıktığı dile getirildi.