Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik İle İlgili Sektör Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
grup28-sektor-degerlendirmesi-01

28. Grup Temel ve Muhtelif Kimya Sanayii Meslek Komitesi’nin Odamız Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi sektöründe yer alan 8 Meslek Komitemizin katılımıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında Yönetmelik kapsamında yükümlülükler, sektörün mevcut durumu ve atılması gereken adımların ele alınacağı bir toplantı düzenlenmesi talebi doğrultusunda, 14 Şubat 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yönetmelik ve yükümlükleri konusunda bir sunum yapılan toplantıda; Yönetmeliğin sanayiciler açısından en önemli yükümlülüğünün 31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal edilen veya ithal edilen tüm maddelerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar kayıt edilmesi ve bu tarihten sonra kayıt işlemi gerçekleştirilmeyen maddelerin imal edilemeyeceği ya da piyasaya arz edilemeyeceği olarak ifade edilmiştir. Ayrıca söz konusu kayıtın piyasa ve rekabeti etkileyecek oranda teknik bilgi edinimi gerektirdiği, bu bilgiler ise kimyasalların insana ve çevreye etkilerini belirlemek, hayvan testlerini en aza indirmek üzere testlerin (fiziko kimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik vb.) yapılması, bilgilerin diğer üreticilerle paylaşılmasını içerdiği değerlendirilmiştir. Toplantıda ayrıca, AB’ne ihracata devam etmek isteyen firmaların 2010’da REACH ile ilgili yükümlülükleri (tek temsilci atayarak) yerine getirmiş, test ve kayıt maliyetlerine katlanacağı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ise aynı kimyasallar için REACH kayıtlarını kabul etmeyeceği belirtilmiş, bu çerçevede sektör olarak yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.