Tıbbi Cihaz Biyouyumluluk ve Klinik Değerlendirme Eğitimi Yapıldı

  • Haberler
tibbi-cihaz-biyo-01

Tıbbi Cihazlar ile ilgili regülasyonlarda kritik aşamalardan birisi olan “Etkinlik ve Güvenlilik” konularının ele alındığı bu eğitim kapsamında mevcut durum ve yeni düzenlemelerin neler getireceği, nasıl uyum gösterileceği hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Eğitim 27 Aralık 219 tarihinde Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.