Yeni Çalışma Döneminin İlk MESKOM Toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Katılımıyla Yapıldı

 • Haberler
meskom-toplantisi-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yeni çalışma döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nı (MESKOM), 7 Aralık 2018 tarihinde InterContinental Hotel’de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ile gerçekleştirdi. Toplantıda MESKOM temsilcileri, kendi sektörleri ile ilgili konularda yaptıkları sunum ile Bakan Pekcan ve Bakanlık bürokratlarını bilgilendirdi.

Toplantının açılışını yapan İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, özetle şunları söyledi:

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay
İSO Meclis Başkanı
Zeynep Bodur Okyay

“Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesi ile birlikte her şeyin yerli yerinde olması için zaman geçmesi gerekiyor. Ancak bakanlıklarla karşılıklı diyalog içinde olmamız bizi gelecek ile ilgili yol alma konusunda umutlandırıyor. Bugün Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi ama ihracatta 32. sıradayız. Türkiye’nin önünde çok ciddi kat etmesi gereken yol var. Ben kurumsallaşmanın bu süreçte önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü ihracatımızı artırabilmek kurumsallaşmamızı gerektiriyor. Ayrıca ihracatın artması küresel paydaşlarımız nezdinde elimizi rahatlatıyor. Ancak bu konuda daha çok proaktif davranmamız gerekiyor. Aslında Serbest Ticaret Anlaşmaları bu noktada çok önem taşıyor. Türk Eximbank her zaman ihracatçının yanında. Türk Eximbank’ın elinin güçlendirilmesi özellikle yaşadığımız sorunlar için son derece önemli. Biz sanayiciler için başka önemli bir konu da yatırım ortamının sürekli iyileşmesi gerektiğidir.”


İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

Okyay, sonrasında konuşmasını yapmak üzere İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı kürsüye davet etti. Bahçıvan, konuşmasına ekonominin en önemli sektörünün sanayi olduğunu ve bunun böyle olması adına ellerinden gelen her türlü çabayı göstermeleri gerektiğini söyleyerek başladı. Bu sektörün artık teknolojik altyapısı güçlü, yeni nesil sanayiye ve sanayicilere ihtiyaç duyduğunu belirten Bahçıvan, ancak bu yolla sanayi sonrası toplum aşamasına ulaşmış ülkelerle rekabet edebileceklerini vurguladı.

Sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması ve üretilen bilgiyi ekonomik değere dönüştüren bir yapıya kavuşturulması gerektiğini kaydeden Bahçıvan, yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde Türkiye’yi üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek için bir seferberlik ruhuyla herkese büyük görevler düştüğünü anlattı. Bahçıvan, bu büyük görevi vurgularken, başarıya ulaşacaklarından asla şüphe etmediğinin altını çizdi. İçinde bulundukları ekonomik koşullarda ihracatın desteklenmesi ve sorunsuz işlemesinin sağlanmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini belirten Bahçıvan, Ticaret Bakanı Pekcan’ın "Teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerimizin toplam ihracatımız içindeki payının artırılması hedefinden ve bu hedefin Türkiye'nin ticaret stratejisinin temelini oluşturması” söyleminden memnuniyet duyduklarını iletti.

Son dönemde Türk Eximbank’ın ihracatçılara verdiği güçlü desteğin firmaların ihracat performansının artmasına önemli katkıda bulunduğuna dikkat çeken Bahçıvan, özellikle içinde bulundukları dönemde Türk Eximbank’ın sermayesinin güçlendirilerek, kredi hacminin artırılması ve farklı enstrümanlarla şirketleri ve ihracatı desteklemesinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Gerek genel finansman gerekse ihracatın finansmanında karşılarına çıkan en önemli sorunlardan biri olan teminat sorununa çözüm olması açısından sanayinin birikmiş KDV alacaklarının bir teminat aracı olarak kullanılması gerektiğini belirten Bahçıvan, bütçeden herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyen bu öneri ile piyasada limit sıkıntısı çeken sanayicilerin kendi alacağı olan KDV tutarını bir teminat aracı olarak kullanabileceğini dile getirdi.

Dahilde İşleme Rejimi’nin dış pazarlarda rekabet gücünün korunması ve ihracatın artması için çok etkin kullanmaları gereken bir enstrüman olduğunu ifade eden Bahçıvan, bununla birlikte gerek mevzuat gerekse uygulama anlamında sanayicilerin Dahilde İşleme Rejimi’nde önemli sorunlar yaşadığını belirtti. Geçmişte mevzuatı düzenleyen Ekonomi Bakanlığı ile uygulamada yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın zaman zaman benzer konularda farklı değerlendirmeler yapmalarının sanayicileri olumsuz etkilediğini hatırlatan Bahçıvan, yeni dönemde bu iki bakanlığın, tek bakanlık altında birleştirilmesiyle dahilde işleme rejiminin konu ve sektör bazında ele alınarak yeniden düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Bahçıvan şöyle devam etti:

“Şimdi de, sanayicilerimizin gümrüklerden kaynaklanan sıkıntılarını dile getirmek istiyorum: Gümrüklerde etkin ve hızlı bir sistemin varlığı, dış ticarette rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda özellikle ‘yetkilendirilmiş yükümlü’ uygulaması, gümrüklerdeki yığılmaların önüne kısa vadede geçebilmek için sürekli savunduğumuz past-performans sistemini desteklemektedir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması sanayicilerimizin gümrük süreçlerini kolaylaştıracaktır. Sanayicilerimizin gümrüklerde yaşadığı bir başka önemli sorunumuz da onay işlemlerinin yavaş ilerlemesi, sanayicilerimizin fazla mesai ödemek zorunda kalmasıdır. Hedeflerimizin büyük, uluslararası rekabetin zorlu olduğu bir dönemde önemli paydaşımız olarak gördüğümüz gümrüklerin kesintisiz çalışması, bu konuda rahatlık sağlayacaktır.”

Bahçıvan sözlerini şöyle tamamladı:

“’Yarınlar, yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir’ sözü sanki tamda biz sanayiciler için söylenmiş. Toplumumuzun refahı ve güçlü yarınları için her zaman fedakârca mücadele ettik, gayret sarf ettik. Bundan sonra da bu mücadele devam edeceğiz. Bu anlayış eşliğinde bugün burada ifade ettiğimiz sorunlarımızı Ticaret Bakanlığımızla karşılıklı anlayış, özveri ve işbirliği çerçevesinde makul bir zaman içerisinde karşılıklı diyalogla çözüme kavuşturacağımıza yürekten inanıyoruz. Bundan sonra periyodik olarak; geçmişte bakanlığınızın bürokratlarıyla yaptığımız gibi interaktif yuvarlak masa toplantıları yapılmasının sektörlerimiz ve bakanlığımız için faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu başardığımız takdirde, kazanan sadece biz sanayiciler olmayacak. Toplumsal refahımıza yapacağımız daha büyük katkılarla toplumumuz ve ülkemiz ekonomisi de kazançlı olacaktır.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Kürsüye gelerek MESKOM Üyelerine seslenen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, var gücüyle çalışan sanayicilerin ve özellikle İSO üyelerinin talep ve önerilerini dikkate alacaklarını söyledi. Dünyanın bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Pekcan, teknolojik, ekonomik ve sosyolojik olarak değişen dünyada teknolojiyi yakalayan ülkelerin refah seviyesini artırırken yakalayamayan ülkelerin kaybedeceğini aktardı. Türkiye’nin teknolojiyi yakalayarak dijitalleşen ülke olmaktan başka şansı olmadığına dikkat çeken Pekcan, bu değişimi proaktif olarak takip ettiklerini ve buna göre politika geliştirdiklerini dile getirdi. İş dünyasının görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlık bünyesinde istişare kurulu kurduklarının bilgisini veren Pekcan, kendi Bakanlıklarının yetkisi dışında da taleplerin geldiğini ve bunların da takibini yaptıklarını ifade etti.

Dış ticarette dört hedef ülke belirlediklerini açıklayan Pekcan, bunları Hindistan, Çin, Rusya ve Meksika olarak sıraladı. Dış ticaret açığının yüzde 56’sını bu ülkelere verdiklerini ve dört ülkenin toplam nüfusunun 3 milyar olduğunu belirten Pekcan, bu ülkelere yönelik yeni stratejiler geliştirmek zorunda olduklarını anlattı.

Gümrük konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Pekcan, “Ticaretin kolaylaştırılması yönünde adım atıyoruz. Dahilde İşleme Rejimi konusunda güncellemeye ihtiyacımız var ve bu konuda İSO’nun katkılarını bekliyoruz. Yerinde gümrüklemeyi genişlettik. Yetkilendirilmiş yükümlülük ile denetlenebilir kurumsal firmalarımızın gümrük işlemlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Böylece diğer firmalara da daha çok vakit ayırma şansımız oluyor. Gümrüklerle ilgili çalışmalarda oldukça yol katettik. Güney Kore, Finlandiya ve Rusya’ya bu konuda eğitimler veriyoruz” şeklinde konuştu.

Rekabet hukuku üzerine yaptıkları çalışmalardan bahseden Pekcan, Türkiye’de yasal mevzuatın 1994 yılından beri değişemediğini anlattı. AB’nin 2003 yılında yenilediği rekabet hukuku mevzuatını 2008 yılında güncellediğini belirten Pekcan, hem AB hem diğer Batılı ülkelerin rekabet hukukunu inceleyerek yaptıkları yeni mevzuatı önümüzdeki günlerde gündeme getireceklerini kaydetti. Piyasa denetimi konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarına değinen Pekcan, ürün denetimi ve güvenliği ile AB ile uyumluluk ve hizmet kalitesinin artırılması konularında ilerleme kaydettiklerini iletti.

Türk Eximbank’ın KOBİ’lere verdiği desteğin yüzde 61,5’ten 69,5’e çıktığını belirten Pekcan, 10.900’den fazla firmaya kredi sigortası yaptığını ve bunların 7.500’den fazlasının KOBİ olduğunu aktardı. 100 birim ihracatın 26 biriminin Türk Eximbank tarafından finanse edildiği bilgisini veren Pekcan, bunu önümüzdeki yıl 27’ye çıkarmak istediklerini söyledi. Türkiye’nin gelirini yükseltmesinin daha çok teknoloji, marka, tasarım ve üretim yapmasına bağlı olduğunu vurgulayan Pekcan, bu yolda sanayinin kilit rol oynadığının ve sanayicilerin görüş ve önerilerini beklediklerinin altını çizdi. Pekcan, sanayicilerden yapay zeka ve bilişim alanlarına yatırım yapmasını istedi. Pekcan, “Ticaret Bakanlığı olarak hizmet bakanlığıyız. Bizim işimiz sizin önünüzü açmak. Sizin en kolay çalışacağınız ortamları hazırlamakla görevliyiz” dedi.

Bakan Pekcan’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen MESKOM temsilcisi 11 üye, kendi sektörlerinin temel sorunlarını ve ana gündem maddelerini katılımcılara aktardı.


Türk Eximbank Genel Müdürü
Adnan Yıldırım

Sonrasında Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım kürsüye gelerek MESKOM üyelerinden Türk Eximbank ile ilgili gelen konulara açıklık getirdi. Yıldırım, “İhracatçının istediği düşük maliyetli orta ve uzun vadeli kaynakları dünyadan getiriyoruz. 10 milyar dolar yurt dışı kaynak kullanıyoruz. Kredi Garanti Fonu yerine artık sigorta poliçesi ile kredi kullandıracağız. İçinden geçtiğimiz süreçte kredi miktarını dolar bazında hiç azaltmadık, ayağımızı gazdan çekmedik” şeklinde konuştu.

MESKOM toplantısında çeşitli sektörler adına yapılan 11 sunumu aşağıda bulabilirsiniz:

 1. Maden Taş Toprak
 2. Gıda Ürünleri Sanayi
 3. Tekstil Ürünleri Sanayi
 4. Deri ve Deri Ürünleri Sanayi
 5. Orman Ürünleri
 6. Kimyasal Ürünleri Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayii
 7. Ana Metaller Sanayii
 8. Makine, Aksam ve Metal Eşya Sanayii
 9. Elektrikli Teçhizat ve Elektronik Ürünler Sanayi
 10. Kara Taşıtları ve Yan Sanayii
 11. Deniz Taşıtları Sanayii