Yeni Çalışma Döneminin İlk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
grup1-ortak-toplanti_aralik2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yeni çalışma döneminin ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nı 7 Aralık 2018 tarihinde InterContinental Hotel’de gerçekleştirdi. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da iştirak etti. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda, 11 sektör temsilcisi Ticaret Bakanlığımızın faaliyet alanına giren konularda sanayimizin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı birer sunum yaptı.

Toplantıda Maden, Taş ve Toprak Ürünleri Sanayii adına 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı, 2. Grup Mineral Ürünler Sanayii, 3. Grup Cam ve Cam Ürünleri Sanayii ve 4. Grup İnşaat Amaçlı Ürünler Sanayii meslek komitelerini temsil etmek üzere İSO Meclis Üyesi Ferdi Erdoğan söz aldı. Erdoğan, sektör adına aşağıdaki konulara değindi;

Avrupa Birliği’nin yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları bu ülkelere aleyhimize tek taraflı avantaj sağlamaktadır. Avrupa Birliği ile eşanlı olarak bu ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşmaları tamamlanabilmelidir.

Türkiye’nin uyguladığı düşük gümrük vergilerine karşın, bazı ülkeler ürünlerimize yüksek vergiler uygulamakta, bazı ülkeler ise tarife dışı engel yaratmaktadır. Ürünlerimize tarife dışı engeller veya yüksek vergiler uygulayan ülkeler yakından takip edilmeli, müzakere edilmeli, gerektiğinde mütekabiliyet unsurları ve diğer karşı önlemler uygulanmalıdır.

Sanayicilerimizin, ihracat alacaklarını ticari ve politik risklere karşı güvence altına alan ihracat kredi sigortası, Eximbank’ın önemli destekleri arasında yer almaktadır. İhracat kredi sigortasının giderek genişlemesi ve destek miktarının artması olumlu karşılanmaktadır. İhracat kredi sigortasının AMEA (Asya, Orta Doğu, Afrika) bölgesindeki ülke limitlerinin ve alıcı limitlerinin artırılması ihracatçılarımızın özellikle yeni pazarlara güvenle açılabilmesine fayda sağlayacaktır.

Maden, Taş ve Toprak Ürünleri Sanayii adına İSO Meclis Üyesi Ferdi Erdoğan’ın yapmış olduğu sunuma aşağıdan ulaşabilirsiniz.

01. Maden Tas Toprak Attach