10, 11 ve 12. Grup Meslek Komiteleri Ortak Toplantı Gerçekleştirdi

  • Haberler
haber-detay

10. Grup İplik Sanayii, 12. Grup Örme Kumaş Sanayii ve 11. Grup Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayi Meslek Komiteleri Nisan ayı olağan toplantılarını Yönetim Kurulu Üyemiz Vehbi Canpolat’ın da katılımı ile birlikte gerçekleştirdi.

Toplantıda; tekstil sektöründe, özellikle örme kumaş sanayinde üretimde planlamasının eksikliğine dayalı kapasite fazlalığı yaşandığı ifade edildi. İplik sanayiinde ise hammadde temininde yaşanan sorunlar dile getirildi. Sektörün ortak sorunu olarak enerji fiyatlarının yüksekliğinin işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkilediği ve işletmelerin karlılıklarını azalttığı ifade edildi.

Tekstil sektörünün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilmek üzere önümüzdeki aylarda tekrar ortak toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldı.