48, 49, 50, 51 ve 52. Grup Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

  • Haberler
grup-meslek-toplantı-01jpg

Odamız 49. Grup Enerji ve Elektrik Ekipmanları Sanayii Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda; 20 Şubat 2020 tarihinde 48. Grup Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo, 49. Grup Enerji ve Elektrik Ekipmanları, 50. Grup Aydınlatma Donanımları, 51. Grup İklimlendirme Ekipmanları Sanayii Meslek Komiteleri Üyelerimizin katılımı ile Elektrikli Teçhizat ve Elektronik Ürünler sektörünün Bakanlıklar ile yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin birlikte değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

49. Grup Meslek Komitesi Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Rıdvan Mertöz’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda aşağıdaki konular ön plana çıktı;

  •  Meslek liselerine ilginin arttırılması için kurumlar nezdinde gerekli adımların atılmasının önemi,
  •  Sektörün ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu “Yüksek Gerilim Test Laboratuvarı”nın 2022 yılı başında hazır olmasının önemi,
  •  Aydınlatma sektörünün önemli üretim kalemlerinden biri olan çip üretiminin yerli üreticiler tarafından yapılabilmesi için devlet desteği ihtiyacı,
  •  Sektörde yer alan üretici firmaların uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlara sahip olmalarına rağmen ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin belirlediği farklı sertifikasyon taleplerinin oluşturduğu “tarife dışı” engeller,
  •  Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulamasının sektörde yer alan üretici firmalar üzerinde oluşturduğu yüksek maliyetler,
  •  Islah OSB yönetmeliğinin yeniden revize edilmesi gerekliliği ve her iki yakada da yeni OSB’lerin kurulması ihtiyacı