Mesleki Eğitim Projesi kapsamında Protokol Yürütme Kurulu Toplantıları Başladı

  • Haberler
20-grup-manset

25 Ocak 2019 tarihinde mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası arasında “Mesleki Eğitim Protokolü” imzalanmıştır. Söz konusu Mesleki Eğitim Protokolü’nün amacı, İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programlarını sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların niteliğini artırarak iş hayatına hazırlamayı sağlamaktır.

Mesleki ve teknik eğitimde, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye hızla ve etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir yapıyı tam anlamıyla hayata geçirebilmek için imzalanan iş birliği protokolü ile:

  • Okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması,
  • Alan öğrencilerine işletmelerde gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkânları sağlanması,
  • Alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi,
  • Çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi,
  • Başarılı öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi,
  • Mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak; başarılı öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlamak; başarının sürdürülebilirliğini desteklemek; başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve sektör ile okul işbirliğini artırmak amacıyla öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi

gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Nisan ayında yapılan ve ilgili meslek komitesi temsilcilerimiz ile okul yönetimlerinin ilk defa buluştuğu lansman toplantısı sonrasında, Mesleki Eğitim Protokolünün nüvesini oluşturan ve İSO temsilcileri ile okul müdürlerini tek yönetim çatısı altında toplayan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantılarına başlanmıştır. Bu kapsamda, 20. Grup Çorap Sanayii Meslek Komitemizin eşleştiği İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü ile ilk Protokol Yürütme Kurulu toplantısı 27 Mayıs 2019 tarihinde Odamızda gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda okul hakkında bilgilendirme ve karşılıklı değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde işin çerçevesi ile ilgili sektör bazlı dinamik özelleştirmeler üzerinde durulmuş ve ileride yapılacak çalışmalar için zemin oluşturulmuştur. Protokol ile bütünsel ve uzun soluklu bir yönetişim modeli ortaya konulmakta olup, bu yönüyle işin kapsamı ve derinliği bağlamında yol haritalarının belirlenmesi aşamasına gelinmiştir.